KURS  BERZE

                    kursberze@mail.com

 

Home
Predavanja
Najcešca pitanja
Kontakt
Poklon uz kurs berze

 

 

NAJČEŠĆA  PITANJA FAQ

juli 2009.

Na kursu ćete naći odgovore na sledeća i mnoga druga pitanja:

 1. Da li je investiranje na berzi isto što i kockanje? - Daleko od toga.

 2. Da li je investiranje na berzi rizično? - Ne postoji zarada bez rizika, a na ovom kursu učite kako da rizik smanjite, što je više moguće.

 3. Da li se kretanje na berzi može predvideti?

 4. Šta Vam više leži dugoročno ili kratkotrajno investiranje?

 5. Koja je budućnost naše berze?- Ona je mnogo izvesnija jer možemo videti šta se sve dešavalo sa razvijenijim berzama u okruženju, dok su prolazile etape koje mi sada prolazimo. Kada je, u tim državama, došlo do rasta BDP (brutodruštvenog proizvoda), izvesnosti da će zemlja ući u EU i izlaska na berzu velikih kompanija indeksi berze su porasli za oko 300-600% u 2-5 godina. Nama u skoroj budućnosti predstoji: povećanje BDP,  kandidatura za EU, veće investicije u infrastrukturu, vraćanje novca na tržište kapitala,... Cene akcija će skočiti već na naznaku ovih dešavanja. Za nekoliko godine sadašnje cene akcija mnogih kvalitetnih kompanija će izgledati smešno. Naučite na našem kursu kako da prepoznate te kompanije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zašto da ne ulažem u razvijene berze, kao što je ona u Njujorku (NYSE), nego na našu? - Prvi razlog je što je to mnogo teže, a nekima i nemoguće, drugo ne poznajete tamošnje firme kao naše. Treće zapitajte se zašto su se mnogi naši ljudi, koji su imali dobro plaćene pozicije investicionih savetnika u inostranstvu, sa početkom tranzicije i izlaska firmi na berzu, vratili  da rade u svoju zemlju. Verujte mi nije samo zbog patriotizma.  

 2. Mislio sam da ulažem samo sigurno npr. u polisu životnog osiguranja i penzioni fond? - To su sigurni načini ulaganja, ali donose prosečno uvećanje kapitala od samo 3-7%/god. Sa druge strane penzioni fondovi isto ulažu deo novca na berzu. Dobro diversifikovan novac u kvalitetne i jeftine akcije je isto veoma sigurna investicija, posmatrano na period od nekoliko godina.

 3. Da li od aktivnog špekulantskog investiranja zaradjuju najviše brokeri kojima se plaća da često kupuju i prodaju akcije?

 4. Zašto ne ulagati u opcije ili druge derivate ako mogu doneti veće zarade?- Prvo zato što kod nas još nisu moguća takva ulaganja. Ako bi i našli naćin da ulažete tako u inostranstvu morate znati da u toj priči, za razliku od ulaganje u akcije, zaradjuje samo 10% investitora. Znači da bi neko zaradio, neko mora izgubiti. Da li ćete Vi, nakon odredjenog kursa, moći da pobedite ostalih 90% investitora? Investiranjem u kvalitetne akcije niko ne mora da gubi i dugoročno svi, više ili manje, dobijaju.

 5. Zašto se kaže da je berza mašina koja preliva novac od preterano aktivnih ka pasivnim investitorima?

 6. Kako izabrati brokera?

 7. Da li je kupovina akcija pokušaj da se zaradi "za leba bez motike"?- Nije. Kupovinom akcija vi kupujete deo biznisa neke kompanije, očekujući da ona ostvari profit u budućnosti. Od Vašeg uloženog novca imate korist i Vi i kompanija. Caka je naći kompaniju koja će imati profit u budućnosti i imati koristi od skoka cene svojih akcija. Samim tim i Vi ćete imati korist.  

 8. Kako izabrati kastodi banku?

 9. Kakvi su poreski zakoni koji se odnose na kapitalnu dobit?

 10. Kada kupovati, a kada prodavati akcije?

 11. Kako to da različiti investicioni stratezi daju različite savete, a i jedni i drugi zaradjuju? Primer 1: "Ne stavljaj sva jaja u jednu korpu!"-"Stavi sva jaja u jednu korpu i onda je čuvaj!"  Primer 2 "Kupuj akcije sa najmanjim PE jer su podcenjene!"-"Kupuj akcije sa većim PE jer se od njih, verovatno sa pravom, nešto i očekuje!"...

 12. Da li prosečan čovek može imati dovoljno znanja da izabere kvalitetne i jeftine akcije? NARAVNO!!!

 13. Da li su za investiranje potrebni na stotine parametara koji su nerazumljivi i teško se računaju? NIKAKO. Učićete najvažnije parametre. Njihovi nazivi možda zbunjuju ali nije potrebno posebno znanje iz matematike ili ekonomije. Radi se o prostim deljenjima dva broja koja radi kompjuter, a Vi treba da znate šta rezultat predstavlja. Za one kojima je ovo novo  kažem da je mnogo lakše nego što se čini. Jednostavan kompjuterski program, koji ćete koristiti, će Vam napisati značenje parametara, izračunati njihove vrednosti i napisati odstupanje od poželjne vrednosti. Vaše je samo da razumete šta je napisano i izračunato. 

 14. Čini mi se da ima mnogo podataka koje treba savladati na kursu i da je to teško za mene, pogotovo za jedan dan? Ako želite da uspešno investirate na našoj berzi morate znati činjenice koje izlažemo na našem kursu. Naizgled radi se o velikom znanju, ali ono se tako izlaže da ćete ga sigurno tokom kursa razumeti i shvatićete značaj pojedinih činjenica. Kasnijim korišćenjem materijala, koji dobijate na poklon, moći ćete da, uz investiranje, ponavljate i usvajate gradivo. Najvažnije znanje je ono koje dobijate kroz praksu, a kurs Vam omgućava da je steknete bez početničkih grešaka. Na kursu se izlažu samo važne stvari i mislimo da smo našli pravu ravnotežu izmedju akademskog i primenljivog znanja.

 15. Postoje brojni edukativni sajtovi na engleskom jeziku iz oblasti investiranja. Oni koriste pojmove za koje ne znam kojim pojmovima odgovaraju u našim finansijskim izveštajima. To su npr:  revenue, income, profit margin, gross profit margin, assets, equity, liabilities, goodwill, book value, price to book, dividend yeald, return on equity, cash flow, ... Da biste razumeli stranu literaturu i članke na sajtovima potrebno Vam je da poznajete ove pojmove. Dve osnovne teškoće u razumevanju su  što postoji veći broj sinonima za većinu pojmova i to što, često, nije jasno koji od njih odgovara kom pojmu uobičajenom u našem finansijskom izveštavanju. Na našem kursu ćete dobiti prevedene sve češće pojmove iz naših finansijskih izvešataja, tako da ćete moći da razumete  stranu literaturu i strane finansijske analize pojedinih kompanija.  

 16. Mogu doći do besplatnih analiza akcija pa ću njih koristiti? Ove analize su odlične za brzi uvid u kvalitet i precenjenost akcija. Ipak često su nepotpune, nemaju sve pokazatelje koji su važni i često postoje greške u računu (računaju se automatski i ne prepoznaju greške u finans. izveštajima).  Konačno bilo kako da dobijete izračunate parametre Vi morate da znate kako da ih pojedinačno i u grupi procenjujete. Naš kurs Vam to pruža.

 17. Možda akcije nije ni potrebno mnogo analizirati, već kupovati ono što kupuju drugi investitori, naročito institucionalni? NIKAKO! Njihova investiciona strategija, Vama nepoznata, može biti toliko različita od Vaše da predstavlja siguran put u gubitke. Sa druge strane kada oni počnu više kupovati akcije postaju skuplje, pa zašto čekati na to?

 18. Kada budem imao novaca za investiranje pitaću brokera koje akcije da kupim? Ovo je jedan od najsigurnijih načina da imate gubitke u investiranju. Razloga za ovo je više: brokeri po zakonu ne smeju da Vam daju savete o izboru akcija (verovatno sa razlogom); većina brokera nisu investicioni savetnici; brokeri Vam savetuju kupovinu akcija koje se najčešće kupuju (tada su obično već skupe) ili koje oni treba  da prodaju; manje brokerske kuće (većina njih) čak i nemaju analitičko odeljenje tako da ni oni ne znaju dovoljno o kvalitetu akcija; ukoliko se radi o većoj brokerskoj kući saveti analitičara se naplaćuju, a ukupna cena je znatno veća od cene ovakvih kurseva. Čak i da analitičari i finansijski savetnici žele da sa Vama podele svoje informacije oni ne znaju strukturu Vašeg portfelja (dosadašnjih investicija). Struktura portfelja je ono što najviše utiče na Vaše ukupne prihode i na stepen rizika. Kupujući akcije, čak iako su kvalitetne i jeftine, bez uvida u strukturu portfelja povećavate nepotrebno sebi rizik.  Konačno potrebno Vam je znanje i da biste znali kada koje akcije da prodate, da biste smanjili rizik, reinvestirali,... Cena analize i brige o Vašem portfelju investicija je još mnogo skuplja i potrebno je da vrednost portfelja bude velika. Ukoliko biste tu cenu plaćali finansijskom savetniku imali biste suviše velike troškove investiranja i značajno manji prinos investicija. Oni ove usluge naplaćuju bez obzira na rezultate investiranja (veličinu dobitka ili gubitka).

 19. Tržišta akcija su efikasna tržišta tj. svaka akcija i vredi onoliko koliko treba da vredi. Zašto onda tražiti podcenjenu? Efikasna tržišta su ona koja imaju: veliku likvidnost, velike kompanije, dobro informisanje o kompanijama i značajan broj velikih institucionalnih investitora. Naše tržište nije tako ni po jednom nabrojanom osnovu. Ono je trenutno daleko od efikasnog, pa iskoristite ovo da nadjete kvalitetne i jeftine akcije i obezbedite sebi zaradu. 

 20. Šta znači kada se kaže da je investiranje malih suma novaca (u našem slučaju manje od 100.000 EUR) privilegija?

 21. Da li je pogodnije samostalno investiranje ili investiranje preko investicionih fondova?

 22. Nemam mnogo novaca, pa ne znam šta bih ulagao? - Ako želite spokoj redovna štednja je neminovnost. Redovnim odvajanjem dela te štednje, na investiranje na berzi, nakon nekoliko godina može se, pogotovo sada, zaraditi mnogo.

 23. Da li ipak pričekati sa investiranjem da prodje kriza? - Mnogi su 2006. i 2007. žalili što nisu počeli ulaganje 2004. i 2005. Sada opet svi imamo priliku jer su cene na tom nivou ili niže, a mnoge kompanije su čak i bolje. Indeks Bg berze Belex 15 je kreiran 2005. i tada je vredeo 1000 bodova, 2007. je vredeo 3335 bodova, a sada vredi oko 700. Treba iskoristiti šansu.  Kriza je za one koji nemaju novac (najčešće imaju i loše dugove) i/ili nemaju znanje. Za one druge ona je poklon.

 24. Kako da znam da neću proći loše kao što su prošli oni koji su kupovali skupe akcije 2007?- Najveći protivnik Vašeg novca je inflacija. Gledano dugoročno (vidi sliku pored) oni koji su kupili 2007. akcije kvalitetnih preduzeća su doživeli varijantu 3 sa slike. Njihove akcije će ipak, za nekoliko godina, povratiti svoju vrednost i imaće zaradu. Vrednost novca koji se čuva u kući (zelena linija) će neminovno tada biti umanjen inflacijom. Inflacija je Vaš najveći neprijatelj i njoj ne podležu samo dinari već i euri i ostale valute. (1.000 EUR iz 2007. vredi sada oko 940 EUR). Idealno je da vam se sa akcijama stalno dešava varijanta 1 sa slike pored. Ponekad se ipak dešava varijanta 2. Varijanta 3 je veoma retka, ali čak i tada, nakon najviše nekoliko godina, stojite bolje od inflacije, a još ste stekli i iskustvo investiranja. Ukoliko je to iskustvo bilo dovoljno da ste nastavili kupovati i kada su kvalitetne akcije bile najniže zaradićete i mnogo brže. Primer osobe koja je imala 1000 EUR u vreme krstića i još 1000 EUR ima sada (štrikla). Ukupna vrednost zbog inflacije je oko 1970 EUR. Ukoliko je uložio 1000 EUR na Bg berzu  u vreme koje pokazuje krstić sada bi imao oko 240 EUR. Ako uloži sada dodatnih 1000 EUR kada se Belex, za par godina vrati na ranije nivoe, imaće preko 6.200 (1.000+5.200)EUR. (Grafik je samo ilustracija, a pomenuti brojevi su realno očekivani.) Da se desila varijanta 1 sa ulaganjem 1.000+1.000 EUR kao na slici u periodu od 5 godina i rastom 18%/god imao bi 3930 EUR (1.000 EUR 5 god i 1.000 EUR 3 godine) . Znači ni varijanta 3 nije loša ukoliko čovek zna načine investitranja u fazi krize.

 25. Često se spominju različiti oblici oporavka ekonomija i berzi? - Analitičari ukazuju da oporavak može imati oblik slova V, U ili W. Niko ozbiljan ne predvidja oblik L.  Nije mudro ne ulagati sada očekujući  oporavak oblika W, niti je mudro ne misliti o tome. Na našem kursu naučićete kako da oblik oporavka  ne utiče bitno na Vaše srednjeročne i dugoročne investicije.

 26. Da li treba da čekam da se počne više trgovati na berzi (na većim obimima trgovanja tj. pri većoj likvidnosti berze). - Ne bi trebalo jer ćete propustiti početni značajan rast cena akcija. Cene su pri kraju silaznog trenda smanjene sa veoma malim obimima trgovanja. To znači da je cela firma mogla da vredi na berzi npr 30% manje  nakon samo nekoliko dana trgovanja, sa po nekoliko akcija. U većini slučajeva se ne radi o "fer cenama".  Verovatno će se, isto tako, početni uzlet cena akcija desiti na malim obimima trgovanja. 

 27. Da li onda da sada jednostavno kupujem one akcije koje se trenutno kupuju i kojima cena raste. - Nikako. Treba da kupujete samo kvalitetne akcije. Na malim obimima trgovanja je lako povećati cenu i onih akcija  koje to ne zaslužuju. Ovaj kurs, izmedju ostalog, i služi tome da naučite da razlikujete kvalitetne od potencijalno kvalitetnih i nekvalitetnih akcija. 

 28.  Da li sam samo ja potišten i depresivan zbog toga što sam ja 2007. uložio na berzu novac? - Emocije investitora (investicioni sentiment, vidi sliku ispod) zavise od rasta ili pada cene akcija. Nezgodno je samo što većina ljudi najviše kupuju kad su euforični zbog rasta cene, a tada su akcije obično skupe. Ti isti ne kupuju akcije kada su jeftine, jer im se čini da će zauvek takve i ostati i da je to zato što "nešto nije u redu". Samo 10% investitora se ponaša drugačije i oni su bogati.TRENUTNO SMO U FAZI PRELASKA OPŠTEG OSEĆAJA DEPRESIJE U NADU I TO JE VREME KADA JE NAJBOLJE INVESTIRATI.

 

 

 

Za informacije o terminima i uslovima kursa možete nas kontaktirati preko maila kursberze@mail.com

 

Pojmovi vezani za sajt: profitna stopa, ROE, ROA, ROI, DE, cfo,  procena zaduženosti, current ratio, likvidnost, cash flow, cash ratio, CrHov, vlasnička struktura, principi investiranja, investiranje u akcije, investiranje na berzu, investiranje u belex, EPS, PE, PB, PS, free float, likvidnost, procena likvidnosti, zaduženost, procena zaduženosti, broker, kastodi račun, castody, castody racun, valuacija akcija, vrednovanje akcija, precenjenost akcija, procena precenjenosti akcija, finansijska analiza, finansijska analiza preduzeća, saldiranje, obveznice, dividenda, yeald, belex sentiment, centralni registar, centralni registar hov, prospekt, berzanski prospekt, prinos na kapital, aktiva, pasiva, bilans stanja, bilans uspeha, book value, knjigovodstvena vrednost, knjigovodstvena vrednost firme, konsolidovani bilans, analiza preduzeca, FF%, novac, nekretnine, investicione jedinice, investiciona jedinica, ekonomija, makroekonomija, zarada, kamata, ulaganje, opcija, fjučers, derivati novca  , nekretnine, kupovina nekretnine, skupa letovanja, kuća, kuće, porez, letovanje, automobil, nakit, juvelir, zlato, platina, srebro, nafta, robna berza, SJPT, zaradjivanje na berzi, laka zarada, sentiment, trgovanje, trgovanje akcijama, investicione strategije, kako zaraditi novac, kako zaraditi pare, kako se obogatiti, kako ulagati, brza zarada, sigurna zarada, brzo zaradjivanje, sigurno zaradjivanje,   kakao da novac radi za mene, kako da uvećam novac, kako da novac radi za vas, kako da vaš novac sam sebe uveća, kako da mi se novac uveća,