KURS  BERZE

                    kursberze@mail.com

 

Home
Predavanja
Najcešca pitanja
Kontakt
Poklon uz kurs berze

 

Na poklon dobijate predavanja i jedinstveni programski paket koji u sebi sadrži:

  1. delove predavanja sa hiperlinkovima objedinjene tako da preko njih možete raditi konkretne analize kompanija. Ovim možete, u isto vreme, donositi ispravne investicione odluke, sticati iskustvo i ponavljati gradivo.
  2. jednistveni protokol za analizu kompanija na berzi
  3. sve prateće kompjuterske programe potrebne za analizu kompanija. Oni su jednostavni za korišćenje, i za početnika, i značajno olakšavaju dobijanje potrebnih parametara
  4. adrese za sve važne internet sajtve sa objašnjenjima šta se na njima nalazi. Sve potrebne informacije za investiranje su Vam na internetu. Treba samo znati gde ih potražiti.
  5. spisak najkvalitetnije investicione  literature na našem jeziku sa kratkim opisom  
  6. Analize kompanija sa berze koje ćete raditi na vežbama tokom kursa. Ove analize možete, u početku, koristiti kao model vlastitih analiza.  

 

Za informacije o terminima i uslovima kursa možete  kontaktirati na mail kursberze@mail.com