KURS  BERZE

                    kursberze@mail.com

 

Home
Predavanja
Najcešca pitanja
Kontakt
Poklon uz kurs berze

 

Mesto održavanja kursa  - NOVI  SAD

Trajanje kursa - 1 dan (celodnevni kurs, 10 sati)

 

 

PREDAVANJA   

 1. Principi investiranja  
 2. Berze
 3. Investiranje u akcije. Odnos izmedju dugoročnog investiranja, na osnovu fundamenata preduzeća, i investiranja špekulativnog tipa na osnovu glasina, tehničke analize, praćenja šta kupuju drugi, praćenja kamatne stope, makroekonomskih pokazatelja,... 
 4. Investicione strategije
 5. Srpska berza
 6. Izbor kvalitetnih akcija na našoj berzi

·        Nalaženje i analiza podataka vezanih za konkretne firme: delatnost, tržište, konkurencija, vlasnička struktura, trgovanja, menagement, planirane investicije, vezana preduzeća, podcenjena imovina,...

·        podaci vezani za finansije preduzeća- analiza strukture prihoda, rashoda, aktive i pasive, rast prihoda, profitabilnost, zaduženost, likvidnost, ,...(SWAT, prihod, poslovni prihod, profit, profitne stope, EBITDA, EBIT, ROS, ROE, ROA, DE, CFO, current ratio, cash ratio,...) Nazivi možda zbunjuju ali nije potrebno posebno znanje iz matematike ili ekonomije. Radi se o prostim deljenjima dva broja koja radi kompjuter, a Vi treba da znate šta rezultat predstavlja.

 1. Vrednovanje cene akcija (EPS, PE, PB, PS, isplaćene dividende,...)
 2. Praćenje trgovanja na berzi- Free float, likvidnost akcije, promena vlasničke srukture,...
 3. Konkretni postupci u našoj zemlji u vezi: izbora brokera, izbora kastodi banke, davanja naloga brokeru, praćenja trgovine, praćenja promene vlasničke strukture,...
 4. Kompjuterski programi koji, iako jednostavni za korišćenje, olakšavaju donošenje investicionih odluka – izračunavanje parametara za vrednovanje preduzeća i vrednovanje cena akcija jednostavnim kopiranjem prospekata preduzeća dostupnih na berzi. (Značenje fundamentalnih podataka je potrebno znati, ali nije potrebno da se oni „peške“ izračunavaju. )
 5. Korisni sajtovi na internetu- domaći i strani na kojima se nalaze najvažnije informacije vezane za investicione odluke (podaci o preduzećima, podaci o finansijskom stanju preduzeća, osnovni pokazatelji kvaliteta preduzeća, osnovni pokazatelji precenjenosti akcija preduzeća, gotove analize preduzeća, pregled berzi u svetu i u okruženju, pregled domaćih i svetskih makroekonomskih pokazatelja, diskusije i razmena iskustva malih ulagača,....)
 6. Pregled domaće i strane literature- na kursu ćete dobiti znanja koje će Vam omogućiti da lako pratite literaturu iz ove tematke, ukoliko želite da se usavršite. Takodje ćete dobiti i prikaz knjiga koje su objavljenje na našem i engleksom jeziku i koliko su Vam one korisne.
 7. Investicioni fondovi
 8. Investicioni savetnici
 9. Pregled i ponavljanje najvažnijeg i upoznavanje sa obrazcima za analiziranje akcija i vežbe analize konkretnih firmi, sa naše berze, po Vašem izboru. Ovo poslednje je konkretna  primena kompletnog znanja koje ste stekli na kursu i na ovome se najviše insistira.

 

U zavisnosti od Vaših predznanja i interesovanja može se vreme za teme različito rasporediti. Ukoliko želite za vežbe možete koristiti svoj laptop. Na poklon se dobijaju: predavanja; obrazac za analizu preduzeća; programi koji se koriste u analizi akcija; konkretni primeri analize pojedinih firmi koji mogu poslužiti kao budući model analize; spisak literature; spisak sajtova sa korisnim informacijama. Takodje nakon kursa ostaje mogućnost konsultacije radi razjašnjavanja nejasnoća.

Kurs je odlična odskočna daska da steknete pozitivno lično investiciono iskustvo koje će Vas tek učiniti investitorom. Samo iskustvo nije dovoljno i može rezultirati brojnim nepotrebnim početničkim  greškama.  

 

 

Za informacije o terminima i uslovima kursa možete  nas kontaktirati preko maila kursberze@mail.com

 

Pojmovi vezani za sajt: MPC, sigurnost u starosti, sigurna penzija, penzioni fond, velika zarada, kvalitetan život, kvalitet života, sreća, laka zarada, ekstraprofit, kako doći do para, kako sebe usrećiti, biti svoj gazda, kako postati milioner, kako su se obogatili naši milioneri, uštedjevina, ušteda, inflacija, borba protiv inflacije, dobar posao, kako napredovati, napredovanje, unaprediti kvalitet života, bogataš, bogat, bogatstvo, pare, svetska finansijska kriza, finansijska kriza, kriza likvidnosti, krediti za likvidnost, potrošački kredit, kredit za stan, subvencije, šortovanje, shorting, finansijska kriza je šansa za uspešne, zaradi na berzi, zarada na berzizaradi na berzi, zarada na berzikako da investiram na berzi kako da kupujem akcije , kako da investiram u akcije 

  skola berze, skolaberze, škola berze, školaberze, kako izabrati akcije na berzi